Leczenie kanałowe pod mikroskopem Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Zdjęcie
Zdjęcie

Mikroskop został zaadoptowany i zastosowany w stomatologii stosunkowo niedawno. Przewaga mikroskopu wynika z powiększenia i oświetlenia pola zabiegowego. Pomaga on w identyfikacji wcześniej niewykrywalnych struktur, umożliwia wizualizację kanałów korzeniowych, dostrzeganie przewężeń, obliteracji i perforacji. Przydatność mikroskopu w stomatologii najlepiej ilustruje motto Profesora Kim’a z Pensylwanii – pioniera leczenia mikroskopowego, które brzmi "Można leczyć tylko to co widać".

Nasze gabinety wyposażone są w mikroskopy Carl Zeiss i Seiler. Wszystkie zabiegi leczenia kanałowego w naszej klinice są prowadzone przy użyciu mikroskopu dzięki czemu jesteśmy w stanie uratować zęby przeznaczone do usunięcia oraz zwiększyć trwałość i skuteczność prowadzonego leczenia.

Jak przebiega leczenie kanałowe w mikroskopie?

Z punktu widzenia pacjenta, leczenie pod mikroskopem nie odbiega wiele od typowego leczenia kanałowego. Po zabezpieczeniu pacjenta koferdamem (płat gumy izolujący ząb z jamy ustnej), lekarz otwiera ząb aby mieć dostęp do kanałów. Mikroskop umieszczony na specjalnym wysięgniku znajduje się tuż nad głową pacjenta i umożliwia wgląd do wnętrza zęba. Powiększenia do 25 razy gwarantują uzyskanie maksymalnej precyzji i znacznie zwiększają skuteczność zabiegu.

Dlaczego mój ząb wymaga leczenia kanałowego w mikroskopie?

Standardowe leczenie endodontyczne bez mikroskopu nie zawsze kończy się powodzeniem. Utrudnieniem może być nietypowa anatomia zęba, wąskie lub zarośnięte kanały czy też zakrzywione korzenie. Dodatkowo leczenie może zostać powikłane przez złamanie narzędzia endodontycznego, perforację lub nie odnalezienie dodatkowych kanałów. We wszystkich tych przypadkach mikroskop znacznie zwiększa szanse na prawidłowe przeleczenie, a zęby które były skazane na ekstrakcję mogą prawidłowo funkcjonować przez długie lata.

Zdjęcie

Pięciokanałowy ząb trzonowy

Zdjęcie

Czterokanałowy trzonowiec po wypełnieniu gutaperką

Zdjęcie

Rozdwojony kanał policzkowy górnego przedtrzonowca

Zdjęcie

Mikropęknięcie korzenia

Zdjęcie

Wizualizacja otworu wierzchołkowego

Zdjęcie

Otwór wierzchołkowy po zamknięciu MTA

Zdjęcie

Wizualizacja złamanego narzędzia w kanale

Zdjęcie

Zarośnięte ujścia kanałów

Zdjęcie

Kanał w kształcie litery C (C-shaped)

Zdjęcie

Kanał C-shaped po wypełnieniu gutaperką

Poniższe zdjęcia wykonane w naszym gabinecie w trakcie leczenia kanałowego pod mikroskopem ilustrują opisane wcześniej zabiegi.

Zdjęcie

Dolne siekacze ze złamanym narzędziem kanałowym

Zdjęcie

Stan po leczeniu kanałowym w mikroskopie (usunięto narzędzie, wypełniono kanały)

Zdjęcie

Zobliterowane, nie wypełnione do końca kanały dolnej szóstki

Zdjęcie

Udrożnione i wypełnione 3 kanały

Zdjęcie

Wąskie i zaginające się na końcu kanały dolnej siódemki

Zdjęcie

Udrożnione i wypełnione 3 kanały

Zdjęcie

Schodek utworzony przy leczeniu bez mikroskopu w zębie trzonowym

Zdjęcie

Znalezione i wypełnione 3 kanały

Zdjęcie

Dolna siódemka z głębokim ubytkiem od strony szóstki

Zdjęcie

Wypełnione 3 kanały

Zdjęcie

Dolna siódemka odbudowana na sztyfcie z niewypełnionymi kanałami

Zdjęcie

Usunięty sztyft metalowy i wypełnione kanały

Zdjęcie

Dolna szóstka z zapaleniem miazgi

Zdjęcie

Udrożnione i opracowane 4 kanały

Zdjęcie

Górna szóstka z 2 złamanymi narzędziami

Zdjęcie

Po usunięciu 2 narzędzi

Zdjęcie

Górna piątka z niewypełnionym kanałem

Zdjęcie

Po udrożnieniu i wypełnieniu kanału

Zdjęcie

Górna szóstka z wypełnionymi częściowo 3 kanałami

Zdjęcie

Znaleziony dodatkowy 4 kanał -po wypełnieniu

Zdjęcie

Dolna szóstka wypełniona częściowo cementem

Zdjęcie

Udrożniony i wypełniony ząb

Zdjęcie

Niedrożne kanały medialne dolnej szóstki

Zdjęcie

Zdjęcie z narzędziami po udrożnieniu kanałów

Zdjęcie

Górna czwórka z niedrożnymi kanałami

Zdjęcie

Po udrożnieniu i wypełnieniu 2 kanałów

Zdjęcie

Górna siódemka przed rewizją leczenia

Zdjęcie

Po wypełnieniu kanałów

Zdjęcie

Złamane narzędzie w dolnym siekaczu

Zdjęcie

Po usunięciu narzędzia

Zdjęcie

Górny trzonowiec przed leczeniem

Zdjęcie

Po wypełnieniu kanałów

Zdjęcie

Dolny trzonowiec ze złamanym narzędziem

Zdjęcie

Zdjęcie po udrożnieniu 3 kanałów (obejście narzędzia)

Zdjęcie

Dolna ósemka z niewypełnionym do końca kanałem

Zdjęcie

Po wypełnieniu 3 kanałów

Zdjęcie

Ząb przed rewizją leczenia

Zdjęcie

Po powtórnym leczeniu

Zdjęcie

Ząb przed rewizją leczenia

Zdjęcie

Po powtórnym leczeniu i znalezieniu dodatkowego kanału

Zdjęcie

Ząb po leczeniu amputacyjnym

Zdjęcie

Po wypełnieniu kanałów

Zdjęcie

Górna piątka ze złamanym narzędziem

Zdjęcie

Po usunięciu narzędzia

Zdjęcie

Korzeń dolnej piątki ze złamanym narzędziem

Zdjęcie

Po usunięciu narzędzia i wypełnieniu części przywierzchołkowej

Zdjęcie

Dolny trzonowiec z dużymi zmianami okołowierzchołkowymi

Zdjęcie

Po wypełnieniu kanałów

Zdjęcie

Dolny przedtrzonowiec przed leczeniem

Zdjęcie

Po wypełnieniu kanału,widoczny boczny kanał

Zobacz również:

Poleć ten materiał:

Do góry

Strona główna

Wersja do druku

Galeria Galeria