Kariera

KONTAKT

Tel. +48 22 401 12 12
Kom. +48 508 222 111
E-mail: fabdent@fabdent.pl
ul. Pełczyńskiego 22a/78
01 - 471 Warszawa - Bemowo

Program Lojalnościowy -

Klub Diamentowego Uśmiechu

Zaloguj się

Wszystkich zainteresowanych pracą w naszej klinice prosimy o przesłanie CV.

Lekarz stomatolog

Wymagania:

   wykształcenie kierunkowe

 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy z pacjentem
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Oferty wraz ze zdjęciem prosimy kierować na adres mailowy:  cv@fabdent.pl

 

W aplikacji prosimy zawrzeć poniższą klauzulę. Nie zawarcie klauzuli spowoduje usunięcie CV z naszej bazy:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Fabdent spółkę cywilną z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78.

 

……………., dnia ,…………..

 

……………………………..

imię i nazwisko; podpis

 

 

 

Asystentka stomatologiczna / Higienistka stomatologiczna

 

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe
 • dyspozycyjność i zaangażowanie w pracę
 • umiejętność pracy na cztery ręce
 • wysoka kultura osobista
 • znajomość języka angielskiego
 • min. rocznego doświadczenia w pracy

 

Oferty wraz ze zdjęciem prosimy kierować na adres mailowy: cv@fabdent.pl

 

W aplikacji prosimy zawrzeć poniższą klauzulę. Nie zawarcie klauzuli spowoduje usunięcie CV z naszej bazy:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji o pracę, w szczególności w moim CV, dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Fabdent spółkę cywilną z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78.

 

……………., dnia ,…………..

 

……………………………..

imię i nazwisko; podpis

 

 

Administratorem Pana/ Pani danych osobowych jest Fabdent spółka cywilna z siedzibą w Warszawie (01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78, posiadająca numer NIP: 5222889146, REGON: 141436490, e-mail: cv@fabdent.pl

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz w przypadku wyrażenia odrębnej zgody – przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora i w jego imieniu przez personel i podmioty świadczące na rzecz Administratora różnego rodzaju usługi, w szczególności takie jak usługi księgowe, prawne, informatyczne.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Unii Europejskiego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania procesu rekrutacji, zaś jeżeli wyraziła Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem przyszłych procesów rekrutacji, przez okres dwóch lat.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże wymagane w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji jest niezależna od zgody na przetwarzanie danych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach. Każda tych zgód może być niezależnie od drugiej w dowolnym czasie odwołana.

Przysługuje Pani/ Panu:

a) Prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do Pani/ Pana danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

b) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, które jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

c) Prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oferty wraz ze zdjęciem prosimy kierować na adres mailowy:

 

katarzynakatniak@fabdent.pl

p.przychodzen@fabdent.pl

Więcej informacji o przetwarzanych danych osobowych i związanych z tym prawach osoby, której dane są przetwarzane, znajduje się w Polityce Prywatności >  

error: Treść jest chroniona!!
Call Now Button