Pantomogram zębów

W naszej klinice Fabdent Warszawa przykładamy ogromną uwagę do profesjonalnej diagnostyki (zdjęcie panoramiczne zębówtomografia, rtg).
Zdjęcie pantomograficzne czyli pantomogram lub ortopantomogram (w skrócie OPG) jest to zdjęcie rentgenowskie dające panoramiczny obraz kości szczęki i żuchwy, wszystkich zębów a także stawów skroniowo żuchwowych i zatok szczękowych.

Zdjęcie dzielimy na 4 części zwane kwadrantami prawy (górny i dolny) oraz lewy (górny i dolny). Strony zdjęcia zaznaczone są odpowiednio z angielskiego L (lewa) i R (prawa). Zęby w poszczególnych kwadrantach oznaczone są numerami od 1do 8. Numeracja zaczyna się od zębów centralnych znajdujących się na środku zdjęcia.

 

U dorosłych pacjentów z pełnym uzębieniem na zdjęciu powinny być widoczne 32 zęby. Zęby 1 i 2 w poszczególnych kwadrantach nazywamy siekaczami (jedynki i dwójki). Ząb numer 3 to kieł (trójka). Numery 4 i 5 to przedtrzonowce (czwórki i piątki). Numery 6, 7, 8 to zęby trzonowe (szóstki, siódemki i ósemki) . Trzeci ząb trzonowy czyli ósemka jest również zwany zębem mądrości.

Wskazania do wykonania pantomogramu:

1. Choroby zębów i przyzębia

  • Próchnica-możliwe jest wykrycie ubytków próchnicowych niewidocznych w badaniu wewnątrzustnym np. w punktach stycznych zębów lub pod starymi wypełnieniami czy koronami protetycznymi.
  • Choroby przyzębia (paradontoza)-zdjęcie pokazuje jak bardzo postąpił zanik kości i w jakich płaszczyznach.
  • Problemy endodontyczne -zdjęcie obrazuje korzenie wszystkich zębów dzięki czemu stomatolog jest w stanie wykryć wszystkie nieprawidłowości związane z leczeniem kanałowym lub jego brakiem, np.: zmiany okołowierzchołkowe( zaniki kości), torbiele, niewypełnione do końca kanały, złamane narzędzia itp.

2. Ekstrakcje zębów

  • Pantomogram pokazuje kształt korzeni oraz ich krzywizny, położenie zębów w stosunku do zębów sąsiednich i innych struktur anatomicznych. Jest to bardzo przydatne przy usuwaniu zębów mądrości ( ósemek) zarówno tych wyrzniętych jak i całkowicie zatrzymanych.

3. Leczenie implantologiczne

  • Pantomogram jest podstawowym zdjęciem rentgenowskim obok tomografii komputerowej do wykonania zabiegu implantacji. Pomaga wstępnie zaplanować zabieg i ocenić warunki anatomiczne.

4. Leczenie ortodontyczne

  • Pantomogram jest wstępnym zdjęciem do postawienia trafnej diagnozy w rozpoznaniu wady zgryzu oraz do wykonania planu leczenia.

5. Urazy zębów i twarzoczaszki

  • Zdjęcie pantomograficzne jest pomocne przy ocenie złamań korzeni zębów, złamań żuchwy i innych urazów w obrębie kości szczęk.

Zdjęcie pantomograficzne jest wykorzystywane w celu wykrycia ukrytych ognisk infekcji w jamie ustnej które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie podczas wszelkiego rodzaju zabiegów operacyjnych. Tylko na podstawie pełnego wywiadu i badania stomatologicznego oraz po wykonaniu zdjęcia pantomograficznego ( nawet bezzębnej szczęki) stomatolog może wystawić zaświadczenie o braku przeciw wskazań do takiego zabiegu.

Czy zdjęcie pantomograficzne jest szkodliwe?

Wykonanie zdjęcia pantomograficznego jest bezinwazyjne i bezbolesne, natomiast jak każde zdjęcie rentgenowskie obciąża pacjenta pewną dawką promieniowania jonizującego. Dawka promieniowania jest większa niż przy zdjęciu miejscowym ale mamy też zobrazowany nieporównywalnie większy obszar co pozwala na dokładną i rzetelną diagnostykę oraz prawidłowe rozpoznanie. W naszym gabinecie stosujemy wyłącznie najnowocześniejszy sprzęt cyfrowy dzięki czemu dawka promieniowania jest ograniczona do koniecznego minimum przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości obrazu. Zdjęcia cyfrowe w odróżnieniu od tradycyjnych wykonywanych na kliszy mogą być korygowane, można je powiększać, wyostrzać, wykonać negatywy czy dokonać pomiarów.

Zdjęcia RTG wykonujemy na podstawie skierowania od lekarza prowadzącego lub bez skierowania po wykonaniu bezpłatnego przeglądu w naszym gabinecie!

Sprzęt na którym pracujemy w Fabdent  – Kodak 3D CS 8100SC

System Kodak 3D CS 8100SC to najbardziej zaawansowany technologicznie pantomograf na rynku.

Łatwe i precyzyjne pozycjonowanie

Główną przyczyną nieudanych zdjęć pantomograficznych jest niewłaściwe ustawienie pacjenta. Dlatego też, nie przez przypadek, w systemie Kodak 3D CS 8100SC wykorzystuje się bardzo skuteczny sposób pozycjonowania pacjenta, który jest zorientowany twarzą w twarz z operatorem. Ułatwia to właściwe pozycjonowanie, redukując tym samym konieczność powtarzania zdjęć.

Tradycyjnie a jednak nowocześnie

Za względu na fakt, że obrazowanie 2D ma nadal ogromne znaczenie aparat został wyposażony w zaawansowany technicznie moduł pantomograficzny.

Pełna automatyka

Przygotowanie aparatu do badania odbywa się za pomocą precyzyjnych serwomechanizmów. Dzięki temu obsługa jest prosta i jednocześnie urządzenie gwarantuje najwyższą jakość badań.

Regulowany kształt warstwy obrazowania

Z powodu odmiennej budowy morfologicznej pacjentów system Kodak 3D CS 8100SC posiada regulowany kształt warstwy obrazowania. W aparacie zastosowano zmienną trajektorię ruchu głowicy zależną od budowy i wad zgryzu pacjenta. Wymieniona wyżej funkcja zmniejsza ilość artefaktów wynikających z niepożądanych elementów znajdujących się na zewnątrz warstwy obrazowania. Oczywiście system Kodak 3D CS 8100SC wyposażony jest we wszystkie inne technologie ważne dla zapewnienia wysokiej jakości zdjęć: głowicę wysokiej częstotliwości, czujnik CCD oraz kompensację cienia kręgosłupa.

Dostosowanie warstwy obrazowania do budowy anatomicznej pacjenta

Ergonomia dla każdego

Dzięki pozycji stojącej, aparat jest uniwersalny, pozwala na wykonywanie badań zarówno na stojąco jak i na siedząco. Dzięki możliwości obniżenia głowicy, Kodak 3D CS 8100SC jest przyjazny osobom niepełnosprawnym, ponieważ łatwo można podjechać wózkiem. Wszystkie nowocześnie aparaty bazują na pozycji stojącej.

standardowe zdjęcie pantomograficzne

zdjęcie pantomograficzne dziecka

Zdjęcie pantomograficzne segmentowe

stawy skrionowo-żuchwowe w dwóch pozycjach

Z uwagi na naszą lokalizację i profesjonalny sprzęt, pantomogram zębów wykonujemy nie tylko dla pacjentów z Bemowa, ale także dla pacjentów z dzielnic: Ursus, Wola, Bielany, Żoliborz, Stare Babice.

Autor: Dr Sławomir Kwieciński – Absolwent wydziału stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie i Członek Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE) oraz Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE).

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej siostrzanej kliniki Fabskin która zadba o Twój wygląd dopełniając piękny uśmiech zabiegami medycyny estetycznej

FabSkin
ul. Lazurowa 183/86
01-479 Warszawa

Call Now Button