Aparaty przezroczyste Clear – Aligner

 1. Home
 2. Usługi
 3. Ortodoncja
 4. Rodzaje aparatów
 5. Aparaty przezroczyste Clear – Aligner

Korygowanie wad zgryzu przy pomocy przezroczystych szyn (nakładek) znane jest już w ortodoncji od wielu lat. Największe postępy w tym zakresie poczyniły firmy amerykańskie. Opracowane przez nich systemy jak np. Invisalign® w wielu przypadkach okazały się skuteczne.

Posiadały jednak kilka wad. Przede wszystkim były bardzo drogie, za drogie jak na możliwości polskich pacjentów. Oprócz tego cały proces leczenia planowany był zagranicą i do tego planu, zagranicą wykonywany był zestaw szyn na cały przebieg leczenia. W tej sytuacji zmiana sposobu leczenia, czy nawet minimalna jego korekta przez lekarza ortodontę była praktycznie niemożliwa.

Unowocześnioną koncepcję leczenia, eliminującą powyższe wady opracował pochodzący z Korei Południowej dr Tae Weon Kim, a rozpowszechniła ją niemiecka firma Scheu Dental. System ten nazwany został Clear Aligner. W praktyce najbardziej sprawdził się on przy korygowaniu wad zgryzu u pacjentów dorosłych.

Skuteczne leczenie w dużej mierze uzależnione jest od dokładności pomiarów i prawidłowej jakości szyn. Dlatego aparat ortodontyczny Clear Aligner zakładać mogą tylko gabinety ortodontyczne lub na zlecenie lekarza ortodonty pracownie ortodontyczne, które uzyskały licencję od firmy Scheu Dental.

Aparaty ortodontyczne Clear Aligner scharakteryzować można w następujący sposób:

 • jest to metoda korygowania wad zgryzu przy pomocy przeźroczystych szyn (nakładek), indywidualnie dopasowanych do zębów pacjenta, uwzględniających odpowiednie przesunięcia zębów,
 • w trakcie jednej wizyty pacjent otrzymuje od lekarza komplet trzech szyn o różnej grubości. Po ich kolejnym noszeniu pojawia się do lekarza na kolejną wizytę i otrzymuje następny komplet,
 • szyny Clear Aligner wykonywane są w licencjonowanych gabinetach ortodontycznych i pracowniach ortodontycznych w oparciu o wyniki pomiaru wychylenia zębów i ich analizę cyfrową. Na każdym etapie wykonywania szyn uwzględnione mogą być sugestie lekarza prowadzącego pacjenta,
 • przebieg leczenia kontrolowany jest przez lekarza co 3 – 4 tygodnie i w trakcie każdej wizyty może on zostać skorygowany przez lekarza,
 • efektywność leczenia uzależniona jest przede wszystkim od intensywności użytkowania szyn,
 • leczenie jest bezbolesne, nieinwazyjne, dobrze tolerowane przez pacjentów,
 • szyny w dużej ilości przypadków zastępują aparaty stałe i ruchome,
 • można nimi leczyć wiele wad ortodontycznych, np.: silne stłoczenie zębów, głęboki zgryz, diastemę i zgryz krzyżowy,
 • leczeniem mogą zostać objęci pacjenci, którzy ze względów estetycznych do tej pory nie zdecydowali się na aparaty stałe,
 • proces leczenia aparatem ortodontycznym Clear Aligner musi być zakończony ustabilizowaniem pozycji przesuniętych zębów. Okres retencji trwa zasadniczo dwukrotnie dłużej niż aktywny czas leczenia ortodontycznego. W okresie retencji zalecany jest retainer osamu.

System Clear Aligner scharakteryzować można w następujący sposób:

 • szyny są przeźroczyste, a przez to niewidoczne w ustach pacjenta,
 • są wykonane z materiałów biokompatybilnych, nie powodujących uczulenia w trakcie noszenia szyn,
 • nie wpływają ujemnie na jakość mówienia i pozwalają się śmiać,
 • dają duży komfort w czasie noszenia, gdyż są gładkie i nie posiadają wystających elementów metalowych,
 • szybko i łatwo dają się wyjmować i ponownie zakładać, np.: w czasie jedzenia, picia ciepłych napojów i do umycia,
 • są łatwe w utrzymaniu w czystości,
 • w krótkim okresie czasu skutecznie korygują wady zgryzu,
 • są korzystne cenowo w stosunku do innych sposobów leczenia.

Aby korygowanie wady zgryzu mogło zakończyć się pełnym sukcesem etapy leczenia są podzielone w następujący sposób:

1. Konsultacja z pacjentem.
Ortodonta ocenia czy leczenie szynami Clear Aligner może okazać się skuteczne. Do wykonanie szyn potrzebny jest wycisk żuchwy i szczęki. W oparciu o pierwszy wycisk wykonywany jest set up łuków zębowych, analiza cyfrowa przy pomocy specjalnego programu komputerowego oraz symulacja wyniku końcowego. Pozwala to na dokładne wyliczenie ilości szyn potrzebnych do zlikwidowania wad zgryzu, określenie czasu leczenia oraz oszacowanie kosztu leczenia.

2. Wykonanie szyn.
Wyciski są wysyłane do pracowni ortodontycznej przeszkolonej w tym zakresie przez firmę Scheu Dental, posiadająca licencję na system Clear Aligner oraz urządzenie do termoformowania gwarantujące ciśnienie robocze w wysokości min. 3 barów.

3. Leczenie.
Wizyty pacjenta powinny odbywać się co 3 – 4 tygodnie. Podczas drugiej wizyty pacjent otrzymuje 3 szyny o różnych grubościach. Nosi każdą kolejno przez okres 1 tygodnia. Podczas kolejnej wizyty pobrane zostaną wyciski do wykonania następnego kompletu szyn, a jednocześnie kontroluje się postępy leczenia.

4. Stabilizacja zębów w nowej pozycji.
Okres retencji uzależniony jest od ilości przesuniętych zębów, rodzaju tych zębów oraz od tego, czy nastąpiła zmiana zgryzu. Zasadniczo trwa on dwukrotnie dłużej niż trwał okres aktywnego leczenia. Zaletą proponowanych przez Sheu Dental retainerów jest to, że są one bardzo dobrze tolerowane przez pacjentów, są niewidoczne i nie przeszkadzają podczas mówienia i jedzenia.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Scheu Dental
Pobierz ulotkę „Aparaty Ortodontyczne Clear Aligner”

 

Autor: Specjalista ortodonta, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją dr Izabela Stępień – absolwentka Warszawskiego Uniwersytet Medyczny. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Ortodoncja w atrakcyjnych cenach! 

Niewidoczny aparat nakładkowy CLEAR ALIGNER
Nakładki wykonane w autoryzowanym laboratorium „Centrum Clear Aligner Rzeszów” (siedziba)
Konsultacja ortodontyczna250 zł
Modele diagnostyczne (wyciski)200 zł
Plan leczenia250 zł
Diagnostyka z ustaleniem indywidualnego planu leczenia:
(wyciski, analiza komputerowa, analiza zdjęć, cefalometrycznych,
pantomograficznych , cyfrowych symulacja efektu końcowego)
400 zł
Jeden etap leczenia (1 łuk) 3 nakładki1600 zł
Retencja
Płytka retencyjna650 zł
Płytka retencyjna termoformowana650 zł
Retainer stały (1 łuk)400 zł
Zdjęcie Stałego Retinera200 zł
Aparaty ruchome
Naprawa aparatu ruchomego250-300 zł
Wizyta kontrolna z aparatem ruchomym200 zł
Inne
Pantonogram + cefalometria200 zł
Kortykotomia2000 zł za 1/2 łuku
Mini-implant ortodontyczny800 zł
Wizyta kontrolna po zdjęciu aparatu150 zł
error: Treść jest chroniona!!
Call Now Button