Słownik ortodontyczny

1. Elementy aparatu

  • Zamek ortodontyczny – metalowy lub ceramiczny element aparatu przyklejany do zęba, utrzymujący łuk ortodontyczny
  • Pierścień ortodontyczny – metalowy element cementowany na zęby trzonowe, utrzymujący łuk ortodontyczny lub ewentualny wyciąg zewnątrzustny
  • Łuk ortodontyczny – metalowy łuk przymocowany do zamków, za pomocą którego dochodzi do przesuwania zębów.
  • Rurka policzkowa – metalowy element przyklejany na policzkową powierzchnię zębów trzonowych, utrzymujący łuk ortodontyczny.
  • Ligatura ortodontyczna – elastyczny ( kolorowy i bezbarwny) lub metalowy element utrzymujący łuk ortodontyczny w każdym zamku.
  • Łańcuszek ortodontyczny – elastyczny element rozciągany na kilka zębów w celu ich przesunięcia
  • Wyciągi wewnątrzustne – gumki zakładane pomiędzy poszczególnymi zębami w górnym i dolnym łuku w celu odpowiedniego ustawienia obu łuków względem siebie.
  • Separacje – elastyczne gumki zakładane w przestrzenie międzyzębowe zęba trzonowego na kilka dni przed założeniem aparatu stałego w celu rozsunięcia zębów i uzyskania odpowiedniej ilości miejsca dla pierścieni ortodontycznych.
  • Retainer – cienki drucik przyklejany na językowe powierzchnie zębów przednich po zdjęciu aparatu ortodontycznego w celu utrzymania efektu leczenia.
  • Płytka retencyjna – aparat wyjmowany wykonywany po zdjęciu aparatu stałego noszony początkowo stale a w późniejszym etapie na noc w celu utrzymania efektu leczenia.
  • Zabiegi ortodontyczne

  • Konsultacja ortodontyczna – pierwsza wizyta u ortodonty, mająca na celu ocenę zgryzu i ewentualnych potrzeb leczenia ortodontycznego
  • Pobieranie wycisków – wizyta na której lekarz lub asystent pobiera masą wycisk zębów górnych i dolnych pacjenta w celu wykonania modeli diagnostycznych i sporządzenia planu leczenia ortodontycznego.
  • Wykonanie zdjęć rentgenowskich – ortodonta zleca wykonanie zdjęcia pantomograficznego i cefalometrycznego, na podstawie których wykonywana jest analiza cefalometryczna konieczna do zaplanowania leczenia ortodontycznego
  • Plan leczenia ortodontycznego – wizyta na której ortodonta po analizie zdjęć rentgenowskich i modeli diagnostycznych przedstawia pacjentowi sposób leczenia jego wady zgryzu, tzn, omawia rodzaj aparatu, konieczność ewentualnych zabiegów przygotowawczych do założenia aparatu, orientacyjny czas i kosztorys leczenia
  • Założenie aparatu ortodontycznego – wizyta na której ortodonta nakleja na zęby zamki ortodontyczne, pierścienie lub rurki policzkowe, zakłada łuk ortodontyczny i ligaturki.
  • Wizyty kontrolne – podczas noszenia aparatu- systematyczne wizyty podczas całego leczenia ortodontycznego, na których ortodonta ocenia postępy w leczeniu, wymienia łuki i ligatury ortodontyczne oraz dodaje inne elementy potrzebne do odpowiedniego przesuwania zębów.
  • Pozostałe pojęcia ortodontyczne

  • Zgryz – relacja zębów szczęki i żuchwy wobec siebie.
  • Wada zgryzu – nieprawidłowe ustawienie zębów w szczęce lub w żuchwie lub niewłaściwa relacja szczęki do żuchwy
  • Wada zgryzu klasy 1 – zęby szczęki i żuchwy ustawione są wobec siebie w prawidłowej relacji, ale stoją nieprawidłowo w łukach- mogą zachodzić na siebie lub być obrócone.

  Wada zgryzu klasy 2 – zęby w dolnym łuku zębowym są przesunięte do tyłu względem górnych

  Wada zgryzu klasy 3 – zęby w dolnym łuku zębowym są przesunięte do przodu względem górnych

   • Zgryz krzyżowy – wada zgryzu polegająca na zachodzeniu zęba lub grupy zębów dolnych na górne
   • Zgryz otwarty – wada zgryzu w której zęby górne nie dotykają do zębów dolnych.
   • Retruzja – określenie nadmiernego przechylenia zębów przednich w stronę językową
   • Protruzja – określenie nadmiernego wychylenia zębów przednich w stronę wargową
   • Stłoczenie – zachodzenie zębów na siebie, spowodowane brakiem dla nich odpowiedniej ilości miejsca w łuku zębowym.
   • Rotacja – nieprawidłowe ustawienie zęba polegające na jego częściowym obróceniu wokół własnej osi.
   • Ortodoncja – dział stomatologii, zajmujący się wadami zgryzu i sposobami ich leczenia.

  Autor: Specjalista ortodonta, specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją dr Izabela Stępień – absolwentka Warszawskiego Uniwersytet Medyczny. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

  error: Treść jest chroniona!!
  Call Now Button