Regulamin placówki

KONTAKT

Tel. +48 22 401 12 12
Kom. +48 508 222 111
E-mail: fabdent@fabdent.pl
ul. Pełczyńskiego 22a/78
01 - 471 Warszawa - Bemowo

Program Lojalnościowy -

Klub Diamentowego Uśmiechu

Zaloguj się

Regulamin organizacyjny

Gabinetu Stomatologicznego

Fabdent

funkcjonującego w ramach
podmiotu leczniczego

Fabdent s. c.
z siedzibą w Warszawie
ul. Pełczyńskiego 22A/78
01-471 Warszawa

Przepisy wstępne

§1

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego Fabdent w Warszawie określa:

a) cele i zadania podmiotu,

b) rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń,

c) miejsce udzielania świadczeń,

d) strukturę organizacyjną, sposób kierowania gabinetem, zakres odpowiedzialności,

e) organizację i przebieg obsługi pacjentów oraz organizację procesu udzielania świadczeń,

f) wysokość opłat za świadczenia,

g) zasady udostępniania dokumentacji medycznej,

h) przepisy porządkowe.

§2

 1. Fabdent działa pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Fabdent i funkcjonuje w ramach spółki cywilnej Fabdent s.c. z siedzibą w Warszawie (01-471) przy ul. Generała Tadeusza Pełczyńskiego 22A nr lok. 78, NIP: 5222889146.

 2. Fabdent s. c. wpisana jest do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie pod numerem księgi 000000155114 w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, o kodzie rodzaju praktyki: 97 (98): indywidualna praktyka lekarska ze wskazaniem na zakres wykonywanych świadczeń diagnostycznych w rodzaju: RTG punktowe (wykonywane w Fabdent) oraz świadczeń zdrowotnych: stomatologia zachowawcza, chirurgia (w znieczuleniu miejscowym), protetyka, ortodoncja (wykonywane w Fabdent), a także zabiegi z zakresu medycyny estetycznej (wykonywane w Fabskin).

 3. Indywidualną praktykę lekarską w ramach Fabdent wykonuje w oparciu o wpis określony w ust. 2 lekarz dentysta Sławomir Kwieciński.

 4. Świadczeń z zakresu stomatologii w Gabinecie Stomatologicznym Fabdent udzielają także inne osoby na podstawie zawartych umów.

§3

Cele i zadania podmiotu

 1. Celem Gabinetu Stomatologicznego Fabdent jest świadczenie usług z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncja mikroskopowa, ortodoncja, rentgenodiagnostyka, chirurgia, protetyka, periodontologia, pedodoncja, higienizacja, wybielanie zębów oraz działania z zakresu analityki medycznej (pobrania materiału biologicznego krew, mocz, kał , tkanki skórne) przez wykwalifikowany personel, w sposób profesjonalny, zgodny z najnowszymi standardami oraz dostosowanie świadczeń do indywidualnych potrzeb i oczekiwań pacjenta.

 2. Cele te realizowane są przez:

a) specjalistyczne usługi z wykorzystaniem nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu,

b) wysokie kwalifikacje personelu Gabinetu Stomatologicznego Fabdent,

c) wysokie bezpieczeństwo i higienę pracy w gabinecie,

d) właściwe procedury i organizację pracy, umożliwiającą skuteczne zarządzanie gabinetem.

§4

Rodzaj działalności i zakres udzielanych świadczeń

 1. W Gabinecie Stomatologicznym Fabdent wykonywane są usługi z zakresu stomatologii zachowawczej, rentgenodiagnostyki, endodoncji, ortodoncji, protetyki, chirurgii i wybielania zębów.

 2. Do świadczeń udzielanych przez Fabdent należą w szczególności:

 • badanie jamy ustnej,

 • konsultacje i porady, wystawianie recept,

 • kontrola pozabiegowa z gabinetu zewnątrz,

 • wizyty adaptacyjne dla dzieci,

 • wypełnienia kompozytowe,

 • kontu ring/bonding kompozytem wysokoestetycznym,

 • wypełnienie zęba mlecznego,

 • odbudowa zęba kompozytem wysokoestetycznym, po leczeniu kanałowym,

 • odbudowa zęba kompozytem ze wzmocnieniem przy użyciu wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego, kompozytem wysokoestetycznym,

 • zakładania opatrunków zęba, w tym opatrunków leczniczych,

 • zabezpieczenie zęba nadwrażliwego Seal & Protect,

 • znieczulenie do zabiegu,

 • amputacja zęba mlecznego,

 • zdjęcia zębowe, w tym pantomogram i cefalometria,

 • konsultacje z rewizją kliniczną pod mikroskopem,

 • dewitalizacja „zatrucie zęba”,

 • opatrunek do kanału,

 • leczenie kanałowe,

 • zamknięcie perforacji,

 • udrożnienie zobliterowanego kanału,

 • usunięcie zębniaka,

 • przygotowanie modeli diagnostycznych (wycisków) przy leczeniu ortodontycznym,

 • przygotowanie planu leczenia ortodontycznego,

 • wymiana ligatur,

 • przygotowanie, założenie i usunięcie aparatu ortodontycznego,

 • wizyty ortodontyczne,

 • przygotowanie płytki retencyjnej, w tym termo formowanej, retainera stałego,

 • zdjęcie retainera stałego,

 • przygotowanie płytki Schwarza, aktywatora, twin block, płytki przedsionkowej, trainera,

 • naprawy aparatu ruchomego,

 • przygotowanie i założenie mini implantu ortodontycznego,

 • przygotowanie i założenie łuku podniebnego,

 • doklejenie uszkodzonego zamka metalowego, estetycznego,

 • założenie hyraxa hybrydowego,

 • założenie płytki Hassa, pendulum, expandera, rotatora,

 • instruktaż higieny jamy ustnej,

 • usunięcie kamienia, piaskowanie, fluoryzacja,

 • usuwanie nadwrażliwości,

 • fluoryzacja zębów mlecznych,

 • lakowanie bruzd,

 • oczyszczanie kieszonek dziąsłowych (kiretaż),

 • badanie histopatologiczne,

 • periodontologia

 • ekstrakacja zębów (mlecznych, stałych),

 • ekstrakcje chirurgiczne zęba z szyciem rany,

 • operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego,

 • zdejmowanie szwów,

 • resekcje korzeni zębów,

 • hemisekcja i radektomia zęba,

 • kortykotomia,

 • nacięcie ropnia,

 • odsłonięcie chirurgiczne zęba z naklejeniem zamka,

 • wyłuszczenie torbieli zębów,

 • plastyka połączenia ustno-zatokowego po ekstrakcji zęba,

 • plastyka wędzidełka wargi, języka,

 • wycięcie przerośniętych fałdów włóknistych (pod protetykę),

 • wycięcie kapturka dziąsłowego,

 • plastyka wyrostka zębodołowego,

 • pokrycie recesji dziąsła,

 • sterowana regeneracja kości,

 • podniesienie dna zatoki,

 • zdjęcie korony, pomostu,

 • protetyka cyfrowa w pełnym zakresie prac

 • zacementowanie korony,

 • usunięcie wkładu koronowo- korzeniowego,

 • przygotowanie i założenie wkładu koronowo- korzeniowego ze stali, złota, włókna szklanego, pełnoceramicznego, typu Rhein z zatrzaskiem kulkowym,

 • korony i mosty akrylowe, w tym tymczasowe,

 • korony kompozytowe, porcelanowe, pełnoceramiczne, porcelanowe na podbudowie metalowej, w przęśle mostu,

 • mosty kompozytowe,

 • licówki kompozytowe i pełnoceramiczne,

 • inlay, onlay kompozytowy, pełnoceramiczny,

 • protezy akrylowe, szkieletowe,

 • protezy osiadające częściowe,

 • podścielenie protezy,

 • naprawy protez,

 • protezy na zatrzaskach,

 • szyny relaksacyjne,

 • wybielanie zębów lampą Beyond II,

 • wybielanie nakładkowe preparatem Nite White, Opalescence, One Blank Clic

 • preparat znoszący nadwrażliwość zębową Ultra EZ,

 • wybielanie zęba martwego.

Diagnostyka laboratoryjna

1. badania podstawowe takie jak hematologia, koagulologia, analityka ogólna z parazytologią, biochemia kliniczna, serologia grup krwi itp.

2. badania specjalistyczne z zakresu immunochemii, autoimmunologii, białek specyficznych, zakażeń, gospodarki hormonalnej czy markerów nowotworowych

§5

Miejsce udzielania świadczeń

Miejscem udzielania świadczeń w ramach Gabinetu Stomatologicznego Fabdent jest Warszawa (01-471), ul. gen. Pełczyńskiego 22A, lok. 78 oraz Diagnostyka Laboratoryjna ul. Lazurowa 183/86 01-479 Warszawa

§6

Struktura organizacyjna, sposób kierowania gabinetem, zakres odpowiedzialności

 1. W skład Gabinetu Stomatologicznego Fabdent wchodzi 10 gabinetów zabiegowych i konsultacyjnych.

 2. Gabinetem Stomatologicznym Fabdent kierują wspólnicy Fabdent s. c. Sławomir Kwieciński i Radosław Rzepnikowski.

 3. Bieżące zarządzanie gabinetem, w tym wszelkie czynności związane z obsługą klientów, ustalaniem terminów wizyt i czynności z tym związane należą do Radosław Rzepnikowski, Sławomir Kwieciński, Katarzyna Kątniak, Paulina Przychodzeń , Olga Gatyńska.

§7

Organizacja i przebieg obsługi pacjentów oraz organizacja procesu udzielania świadczeń

1. Gabinet Stomatologiczny Fabdent funkcjonuje w dni powszednie w godzinach pracy umieszczonym na tablicy informacyjnej w holu gabinetu.

2. Informacje o godzinach pracy gabinetu można uzyskać telefonicznie, osobiście oraz na stronie internetowej gabinetu: http://www.fabdent.pl/.

3. Odbycie konsultacji, wizyty lub poddanie się zabiegowi wymaga uprzedniego ustalenia terminu z recepcją gabinetu.

4. W dniu i godzinie ustalonej klient stawia się w recepcji celem wypełnienia wywiadu medycznego, dokumentacji RODO, karty epidemiologicznej i świadomej zgody na zabieg wraz z zaleceniami.

5. Ustalony termin wizyty, konsultacji lub zabiegu jest wiążący dla pacjenta, oznacza to, że niezgłoszenie się przez pacjenta w ustalonym dniu i godzinie nie uprawnia pacjenta do żądania przyjęciu go w innym terminie, bez uprzedniego powtórnego ustalenia terminu wizyty w recepcji.

6. Stawienie się na umówioną wizytę, konsultację lub zabieg z co najmniej 15 min. opóźnieniem uprawnia Fabdent do odmowy udzielenia świadczenia w umówionym terminie. Odbycie wizyty, mimo spóźnienia pacjenta jest możliwe jedynie po stwierdzeniu takiej możliwości przez personel recepcji Fabdent.

7. We wszelkich sprawach związanych z umawianiem, odwoływaniem i zmianą terminu bądź godziny wizyt właściwa jest recepcja gabinetu. Pacjent nie jest uprawniony do żądania ustalenia terminu i godziny wizyty z personelem gabinetu innym niż personel recepcji.

 

§8

Wysokość opłat za świadczenia

Ceny zabiegów i usług wykonywanych w gabinecie wyszczególnione są w cenniku dostępnym pod adresem http://www.fabdent.pl/cennik, https://fabmed-badania.pl/cennik-badan-laboratoryjnych/ a także w recepcji gabinetu.

§9

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

1. Fabdent jest zobowiązana prowadzić dokumentację medyczną osób korzystających z jej świadczeń.

2. Do przetwarzania danych zawartych w dokumentacji medycznej, o której mowa w ust. 1, w celu ochrony zdrowia, udzielania oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, utrzymania systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnienia bezpieczeństwa tego systemu, są uprawnione:

1) osoby wykonujące zawód medyczny;

2) inne osoby wykonujące czynności pomocnicze przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związane z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna, i zapewnieniem bezpieczeństwa tego systemu, na podstawie upoważnienia administratora danych.

3. Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych w związku z wykonywaniem zadań. Osoby te są związane tajemnicą także po śmierci pacjenta.

3. Pacjenci Gabinetu Stomatologicznego Fabdent mają prawo dostępu do dotyczącej ich dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna jest także udostępniana przedstawicielom ustawowym pacjentów. Uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów przez inne osoby, w tym osoby najbliższe nie będące przedstawicielami ustawowymi uwarunkowane jest pisemnym upoważnieniem ich przez pacjenta przedstawionym Fabdent.

Fabdent zastrzega sobie 7 dniowy czas (dni robocze) na przygotowanie dokumentacji medycznej do odbioru na życzenie pacjentowa lub jego przedstawiciela ustawowego/osobie uprawnionej.

4. Za wydanie odpisów lub kserokopii dokumentacji medycznej, w tym zapisu dokumentacji medycznej pacjenta na informatycznym nośniku danych gabinet nie pobiera opłat, wymaga pokwitowania odbioru dokumentacji.

5. Administratorem danych osobowych jest Fabdent s.c z siedzibą w Warszawie
(01-471), przy ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 22A/78 posiadająca numer NIP: 5222889146, REGON: 141436490, e-mail fabdent@fabdent.pl (dalej: Administrator)

Dane osobowe przekazane Administratorowi za pomocą formularza https://www.fabdent.pl/kontakt/formularz-kontaktowy lub przez wysłanie e-maila na adres fabdent@fabdent.pl będą przetwarzane i wykorzystywane przez Administratora w celach:

a) wykonywania czynności poprzedzających zawarcie umowy, zawarcia i realizacji umowy,

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

c) o ile dana osoba wyrazi na to zgodę, w celu informowania poprzez wysyłanie e-maili o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Administratora.

d) założenia i obsługi konta internetowego do obsługi programu lojalnościowego,

e) odpowiedzi na zapytania zawarte w wiadomościach kierowanych do Administratora, w szczególności przez e-mail kontaktowy fabdent@fabdent.pl

f) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami

§10

Przepisy końcowe

1. Podanie regulaminu organizacyjnego do wiadomości pacjentów następuje poprzez zamieszczenie na stronach internetowych pod adresem http://www.fabdent.pl/ . Regulamin dostępny jest także w formie pisemnej w recepcji Fabdent.

2. Postanowienia Regulaminu Organizacyjnego obowiązują wszystkie osoby udzielające świadczeń w Fabdent niezależnie od formy zatrudnienia, a także pacjentów i osoby towarzyszące.

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej siostrzanej kliniki Fabskin która zadba o Twój wygląd dopełniając piękny uśmiech zabiegami medycyny estetycznej

FabSkin
ul. Lazurowa 183/86
01-479 Warszawa

Call Now Button